AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY "NONSTOP SERVIS"

Poradíme Vám s výběrem čerpadla, filtrace či typu potrubí. Nezáleží na tom, zda chcete zavlažovat svou zahradu nebo střešní zahradu, městský park, fotbalové či golfové hřiště.

Možná jste majitelem jahodárny či vinice nebo jen malého skleníku. Je jedno zda používáte výrazy jako kapénková závlaha, zadešťovač či zavlažovač. Všechny pojmy Vám vyjasníme.

ZÁKLADNÍ PŘEDNOSTI AZS:

• dosažení značných úspor vody díky rovnoměrné a cílené závlaze
• minimalizace odparů vody při zálivce v nočních nebo ranních hodinách
• šetrnější způsob zálivky trávy a rostlin a lepší využití vody
• automatická závislost intenzity závlahy na srážkách
• rychlá návratnost investičních nákladů
• značná úspora času ve srovnání s ručním zaléváním
• ochrana systému před odcizením (systém je trvale pod zemí)
• nižší poškození trávníků (žádné hadice se nepovalují po zahradě)
• velice snadná obsluha závlahy
• možnost členění závlahy do sekcí s různými požadavky na závlahu
• vytvoření velmi zajímavého vizuálního efektu a příjemného mikroklima
• vyšší zhodnocení pozemku

PODPOVRCHOVÁ KAPKOVÁ ZÁVLAHA (SDI)

Zjednodušeně řečeno podpovrchová kapková závlaha není nic jiného než dodávka vody kokovacím potrubím přímo ke kořenovému systému v určité hloubce pod povrchem.

VÝHODY SDI

• Účinnější využití vody a její nižší spotřeba
• Menší klíčení plevelů
• Suché růstové prostředí
• Vyšší propustnost půdy
• Nižší zasolování půdy
• Estetika
• Ochrana proti poškození

Závlahový systém je tvořen uceleným souborem mnoha komponentů. Mezi základní prvky patří postřikovače různých typů a provedení, podzemní plastové trubní rozvody z polyetylénu, elektromagnetické ventily, elektrorozvody, ventilové šachty, ovládací jednotky, dešťové senzory, filtrační zařízení a celá řada dalších regulačních armatur a ostatního příslušenství. Pokud zdrojem vody není vodovod, potom je nezbytnou součástí závlahového systému i čerpadlo nebo čerpací stanice.

Kvalitní výsuvné postřikovače s podzemním pouzdrem a teleskopickým nadzemním výsuvníkem zajišťují při správném návrhu téměř dokonalou iluzi deště a velmi vyrovnanou vydatnost zálivky po celé ploše. Nabízíme širokou škálu výsuvných postřikovačů rotačních, rozprašovacích s plastovým i nerezovým výsuvníkem nebo také nevýsuvné úderové postřikovače impact s plastovým nebo bronzovým tělem. Počty postřikovačů závlahových systémů na zahradách rodinných domů se pohybují řádově v několika desítkách, v parcích nebo na golfových hřištích to jsou pak často stovky nebo i tisíce. Při správném rozmístění postřikovačů, umožňujícím jejich vzájemné překrývaní při postřiku, lze snížit dobu zavlažování celé plochy často jen na několik desítek minut v jednom cyklu.

Závlaha trávníků postřikem se velmi často kombinuje s různými formami mikrozávlahy, uplatňující se především u keřové výsadby, výsadby květin či závlahy záhonů. Tato kombinace různých forem závlahy je běžná, neboť každá plocha má specifické nároky na množství a způsob dodávání vody. Toto je také jedním z hlavních důvodů, proč je celá zavlažovaná plocha vždy rozdělena do několika menších částí (sekcí) s odlišnými nároky na závlahu.

Rozdělení na jednotlivé sekce umožní dodávku vždy jen takového množství vláhy, které je zde potřebné. Nedochází tak ke zbytečnému plýtvání a ze spotřebované vody je využita doslova každá kapka. Rozčlenění zavlažované plochy na sekce je nutné i s ohledem na vydatnost zdroje, velikost čerpadla a dimenzi přívodního potrubí. Zavlažování celého pozemku najednou by tedy nebylo výhodné a ani ekonomické.

Neopomenutelnou součástí každého AZS je automatické ovládání. Závlaha probíhá zcela samočinně v pravidelně se opakujících cyklech s rozdílnou požadovanou intenzitou, postupně ve všech částech zavlažovaných ploch. Chod závlahy je řízen ovládací jednotkou, jejíž aktivitu ovlivňuje množství srážek a doplňkově také působení větru. Nastane-li déšť nebo fouká-li velký vítr, průběh zavlažování je dočasně blokován. K návratu do běžného provozního režimu dojde až po určité době, kdy se dešťové srážky odpaří a vítr ustane. Díky jednotlivým čidlům tak dochází k přizpůsobení provozu závlahového systému aktuálnímu počasí. Závlahu je možné spustit kdykoliv i manuálně. Obsluha ovládací jednotky, zahrnující naprogramování a možnost občasného ručního spouštění, je pro uživatele zpravidla velmi jednoduchá.

Životnost AZS závisí především na správném návrhu a na čistotě vody a na zajištění zazimování a prvního jarního spouštění. Pak může být až desítky let.