CELOROČNÍ NEBO JEDNORÁZOVÁ ÚDRŽBA ZAHRADY

ÚDRŽBA ZÁHONŮ A DŘEVIN

Každá dřevina, rostlina vyžaduje dostatek vláhy, živin (hnojiv). Také každá rostlina, dřevina se pravidelně upravuje buď to řezem, střihem a nebo jen tvarem.

Do údržby záhonů spadá doplnění kůry,kačírku aj. Záhony je zapotřebí pravidelně vyplít od nežádoucích plevelů,nebo se používá netkaná geotextílie, která propouští vodu, zabraňuje jejímu odpařování a zároveň brání prorůstání plevelů.

ÚDRŽBA TRAVNATÝCH PLOCH

Jak docílit krásného trávníku:

• Každý trávník vyžaduje dostatek vláhy,pravidelné sečení min.1x týdně, dostatek živin (hnojiva) a pravidelné odplevelení proti plevelům. Každý trávník vyžaduje 2x ročně (min.1x na jaře) provést tzv. vertikutaci (provzdušnění trávníku). Vertikutací nastartujeme trávník pro nové vegetační období.

• Postup vertikutace: nejprve trávník posečeme na cca 3cm.Poté prořežeme vertikutátorem do hloubky cca2-4mm.Vyhrabeme veškeré zbytky po vertikutaci z trávníku, zapravíme hnojivo, můžeme zaválcovat a nakonec aplikujeme postřik proti dvouděložným plevelům.