KÁCENÍ

Důvody ke kácení a prořezu bývají různé, nejdůležitějším důvodem je zajištění bezpečnosti osob a majetku. Stromy se však prořezávají i z estetických důvodů a výjimkou není ani prořez kvůli zajištění výhledu nebo přístupu světla.

CO NABÍZÍME.

• Kácení a prořez provádíme přesně podle přání konkrétního zadavatele, nabízíme tyto činnosti: přesné kácení do Vámi určené výseče

• kácení stromů po částech a bezpečné spouštění na zem

• prořez větví stromů a keřů

• odvoz dřeva, větví a odpadu vzniklého při kácení

• Ořez koruny stromů – prořez suchých větví, prosvětlení koruny, zdravotní řez (ořez zlomených, prosychajících a suchých větví), obvodová redukce koruny, řez ovocných stromů.

Povolení ke kácení a novelizovaná vyhláška 222/2014 Sb.

Dne 1. listopadu 2014 vešla v platnost novela, kterou se mění vyhláška 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Novela má číslo 222/2014 Sb.